Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
biforis - dwudrzwiowy

(architektura) - dwudzielne arkadowe okno lub przezrocze, charakterystyczne dla architektury średniowiecznej, szczególnie romańskiej oraz gotyckiej