Dzisiejsza data:

etymologia: (hebrajski)
- izba

Szkoła żydowska o charakterze religijnym utrzymywana przez gminę religijną.
Dawniej była to szkoła elementarna, do której posyłano chłopców w wieku trzech lub pięciu lat.
Współcześnie cheder jest rodzajem religijnej szkółki niedzielnej, do której uczęszczają również dziewczęta. Zajęcia odbywają się wieczorami po normalnej szkole, czasem również w niedzielę rano.