Dzisiejsza data:

etymologia: (skrót łaciński)
Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu, Najwyższemu

Napis na świątyniach rzymskich, później także na kościołach i nagrobkach chrześcijańskich.
Wzorem jest tu napis, jaki widniał na świątyni Jowisza Kapitolińskiego w starożytnym Rzymie: Iovi Optimo Maximo (Jowiszowi Najlepszemu, Największemu).