Dzisiejsza data:

etymologia: (późnołaciński)
deputatio - delegacja

1. grupa przedstawicieli, pełnomocników jakiejś zbiorowości, wysłana w celu przedstawienia życzeń swych mocodawców lub załatwienia powierzonych im spraw; delegacja
2. (dawniej) grupa osób wyznaczona do wykonania określonej czynności, określonego zadania; komisja