Dzisiejsza data:

etymologia: (łacina)
designatio - wyznaczenie, mianowanie 

Wskazanie kandydata na określone stanowisko lub urząd przez uprawniony organ, wyznaczanie, mianowanie