Blue Flower

etymologia: (łaciński)
erigo - wznoszę, podnoszę w górę

1. (przestarzałe) wznieść, ufundować, założyć coś
2. (dawne) uformować, wystawić (jednostkę wojskową), utworzyć coś, zamianować, przemianować (na coś wyższego, np. wieś na miasto
3. (dawniej) narysować, nakreślić (np. figurę astrologiczną