Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
erigo - wznoszę, podnoszę w górę

1. (przestarzałe) wznieść, ufundować, założyć coś
2. (dawne) uformować, wystawić (jednostkę wojskową), utworzyć coś, zamianować, przemianować (na coś wyższego, np. wieś na miasto
3. (dawniej) narysować, nakreślić (np. figurę astrologiczną