Blue Flower

etymologia: (francuski)

facette

(architektura):

1. faza, ucios, ukos - ukośne ścięcie graniastej krawędzi naroża

2. wklęsłe wyokrąglenie naroża, wykonane w tynku, między ścianą i sufitem albo gzymsen lub między dwoma sąsiednimi ścianami (w XVIII i XIX wieku często zdobione ornamentami stiukowymi, profilowaniem itp.)

(jubilerstwo):

oszlifowana powierzchnia kamienia szlachetnego, fasetowa obróbka kamieni przezroczystych, szkła i wyrobów metalowych potęguje efekty barwne wskutek załamywania i rozszczepiania promieni świetlnych. Na przykład szlif brylantu posiada 57 faset

(poligrafia):

skośnie ścięty brzeg kliszy drukarskiej