Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)

physikós - znawca przyrody, lekarz

1. specjalista w zakresie fizyki

2. (dawniej) - lekarz (zwłaszcza urzędowy)

Określano tak w Polsce i w Niemczech od średniowiecza nieomal do 1850 roku lekarza miejskiego lub powiatowego (polski Fizyk miejski, niemiecki Stadtphysicus

3. Fizyk miejski - w epoce nowożytnej określano tak medyka pełniącego oficjalny urząd lekarski w danym mieście

Był on swego rodzaju inspektorem sanitarnym, odpowiedzialnym za całą służbę medyczną na podległym sobie terenie i posiadającym decydujący głos w sprawach zdrowia, zwłaszcza w okresach klęsk żywiołowych czy epidemii, które dość często wybuchały w ośrodkach miejskich. Zawsze musiała być to osoba o gruntownym wykształceniu medycznym, nieposzlakowanej opinii społecznej i wielkich zalet osobistych. Na funkcję tę, sprawowaną często dożywotnio, wyboru dokonywała rada miejska, a sprawujący urząd fizyka cieszył się wielkim poważaniem wśród miejscowej społeczności, otrzymując za swą pracę godziwe wynagrodzenie.