Dzisiejsza data:

etymologia: (włoski)
guardia - straż, warta, konwojent

 

1. w starożytności i średniowieczu - straż przyboczna głowy państwa lub wodza naczelnego  
2. wyborowe oddziały wojska
3. oddziały ochotnicze zorganizowane na wzór wojska