Blue Flower

Gonty (inne nazwy szkudły, skudły)

 

(materiały budowlane) -

wąskie, długie deseczki (szerokość 80 - 100 mm, długość 600 - 700 mm, grubość grzbietu około 15 mm), z drewna jodłowego, sosnowego, modrzewiowego, osikowego, dębowego lub bukowego, używane do krycia dachów, ścian budynków i hełmów wież, głównie drewnianych.

Gonty mają najczęściej kształt prostokątny, niekiedy o urozmaiconym przekroju dolnej części, np. w kształcie łuski (do krycia powierzchni krzywych).

Gonty zaopatrzone są z jednej strony we wpusty (rowek, tylec), z drugiej - w grzebienie (klin, pióro, ostrze), co umożliwia ich ścisłe łączenie.

Krycie gontem może być pojedyncze, podwójne lub wielowarstwowe.

Przeznaczone do krycia dachów, ścian i hełmów wież.

Znane w całej Europie od starożytności.