Dzisiejsza data:

etymologia: (średniowieczna łacina)
uległość

 

1. (historia) hołd symbolizujący oddanie się władzy, ceremonia publicznego składania przysięgi wierności przez wasala seniorowi lub przez poddanych panującemu
2. (religioznawstwo) hołd składany przez duchowieństwo nowemu biskupowi. Kardynałowie składają homagium papieżowi po wyborze na głowę Kościoła, a wierni danej diecezji - biskupowi po wyborze na urząd ordynariusza