Dzisiejsza data:

etymologia: (skrót łaciński)
Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazareński król żydowski


napis umieszczany na krucyfiksach