Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
ingressus - wejście, wkroczenie

Uroczysty wjazd, uroczyste objęcie władzy przez biskupa ordynariusza.
Nowemu biskupowi hołd (homagium) składają biskupi pomocniczy, księża, zakonnicy i wierni świeccy. Często odbywa się wtedy uroczysta procesja do kościoła katedralnego.