Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
incunabula - powijaki, kołyska

umowne określenie pierwszych druków; książka, pismo pochodzące z początkowego okresu rozwoju drukarstwa, czyli z drugiej połowy XV wieku