Blue Flower

kiot (kiwot)

etymologia: (grecki)

κῑβωτός

           Ozdobna przeszklona rama lub płytka szafka, w której umieszczona jest ikona lub kilka mniejszych wizerunków, wykonana z drewna.

           Kioty wystawiane w cerkwiach z reguły są bogato zdobione i rzeźbione, tradycyjnie w kiocie po południowej stronie cerkwi znajduje się ikona patrona danej świątyni. Kioty z ikonami mogą być wystawiane także w domach, tradycyjnie we wschodnim rogu głównego pomieszczenia w domu, tzw. piękny kącik (ros. krasnyj ugoł).

           E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego: z przydatkiem ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 2001, s.20