Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

collegiatus - zrzeszony

 

kościół nie będący katedrą, przy którym było lub jest kolegium kanoników