Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

consecratio - poświęcenie

 

- w wyznaniach chrześcijańskich:

  1. przeistoczenie w czasie mszy świętej, podczas którego odbywa się misterium przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa

  2. święcenia biskupów czy kapłanów, nadanie sakry biskupiej

  3. koronacja króla przeprowadzona zgodnie z rytuałem religijnym

  4. poświęcenie, przeznaczenie rzeczy (kościoła, ołtarza czy naczyń liturgicznych) na wyłączny użytek kultu religijnego

  5. złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (ewentualnie dodatkowych ślubów partykularnych) w zakonie, instytucie życia konsekrowanego, instytucie świeckim lub jako tzw. dziewica konsekrowana