Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

convocario - zwołanie od convocare - zwoływać

 

 

  1. (historia) - zwołanie, zebranie, zwłaszcza sejmu

  2. (historia) Sejm konwokacyjny w Polsce przedrozbiorowej: sejm zwoływany przed elekcją przez prymasa w czasie bezkrólewia, ustalający miejsce i czas elekcji