Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
sługa, pomocnik

1. duchowny kościołów protestanckich - tytuł duchownego Kościoła Jednoty Braci Czeskich, odpowiednik proboszcza
2. urzędnik administracji państwowej - członek rządu kierujący określonym działem administracji państwowej