Dzisiejsza data:

Kapłan, którego obowiązkiem jest codziennie w kościołach katedralnych i kolegialnych śpiewać w chórze oficjum do NMP.

Mansjonarze są to prebendarze i wikariusze przy kościołach katedralnych, kolegiackich, w ogóle duchowni drugiego chóru przy tych kościołach. W pierwszych wiekach tytuł ten przysługiwał stróżom opiekującym się sprzętami kościelnymi i broniącym je od napaści i zniewagi pogan i heretyków.

Niekiedy tytuł ten nadawany bywa kapłanom przy kościołach filialnych i poklasztornych.