Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

nomen nescio - imienia nie znam

 

skrót, akronim używany na oznaczenie kogoś nieznanego