Dzisiejsza data:

etymologia: (francuski)
octroyer ze średniowiecznołaciński auctorizare

 

(polityka) - nadać, narzucić jakieś prawa przez władze zwierzchnie z pominięciem organu przedstawicielskiego;
(o konstytucji) - narzucić władczym aktem monarchy konstytucję, w przeciwieństwie do uchwalenia jej przez organ przedstawicielski