Dzisiejsza data:

etymologia: (średniowieczna łacina)
praeconizatio - ogłoszenie od <łacińskiego> praeco, praeconis - wywołujący; herold

w Kościele katolickim: uroczyste ogłoszenie nominacji biskupa przez papieża, zatwierdzenie jego wyboru. Od tego momentu aż do kanonicznego objęcia diecezji dana osoba duchowna pozostaje biskupem - nominatem.