Dzisiejsza data:

etymologia: (włoski)
padovano - od nazwy miasta Padovano - Padwa

1. padwan, padwanek - pieśń miłosna mająca korzenie głównie w renesansowej poezji włoskiej
2. taniec włoski z XVI wieku, charakteryzujący się powolnym tempem, taktem dwudzielnym (rzadziej trójdzielnym); niekiedy część suity barokowej
3. padwana - hiszpański taniec dworski; pawana