Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)
palaios - stary + on - byt + logos - nauka

nauka zajmująca się badaniem kopalnych organizmów zwierzęcych i roślinnych zachowanych w warstwach skorupy ziemskiej, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej