Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
petitio - atak, prośba, roszczenie

podanie, pismo, zazwyczaj zbiorowe, zawierające jakąś prośbę lub apel, skierowane do władz lub do osób na wyższym stanowisku