Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)
polýchromos - wielobarwny

1. wielobarwne malowidła zdobiące ściany, sufity, stropy lub sklepienia budowli, stosowane do dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych. Polichromie wykonywano nie tylko na materiałach kamiennych i tynkach, ale także na drewnie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie sakralnym i świeckim
2. dekoracja malarska rzeźby i wyrobów rzemiosła artystycznego, utrzymuje się w rzeźbie ludowej