Dzisiejsza data:

etymologia: (średniowieczna łacina)
praebenda - zaopatrzenie ze strony państwa, od praebendus, gerundivum od prae(hi)bere - ofiarować, dostarczać

uposażenie duchownych nie połączone zasadniczo ze sprawowaniem obowiązków duszpasterskich