Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

regens, -ntis - kierujący, rządzący

1. przełożony zakładu duchownego, konwiktu

2. zarządzający kancelarią konsystorską

W zakonie Dominikanów regens był głównym wykładowcą a zarazem kierownikiem studium generale, stojącym na czele liczącego jeszcze trzy osoby zespołu. Tak jak i pozostali wykładowcy, pochodził on z nominacji centralnych władz zakonu (generała bądź kapituły generalnej), które mogły scedować swoje prawo do nominacji obsady studium na kapitułę prowincjalną bądź prowincjała. Poza wykładaniem, do zadań regensa należało prowadzenie odbywających się dwa razy w roku dysput. Do kadry studium, poza regensem, należeli jeszcze kursor Sentencji, lektor Biblii oraz magister studentów.