Dzisiejsza data:

Sąd zadworny (inaczej assesorski lub królewski) – powstał w połowie XVI wieku.

 

W jego skład wchodzili: kanclerze, podkanclerze, 2 pisarzy, 2 senatorów i 4 ze stanu rycerskiego, sekretarze, instygatorowi (prokuratorzy), regenci, dawniej natomiast zasiadali królowie (w II połowie XVIII w. mieli jedynie wgląd na dekrety wydawane przez kanclerzy, wprowadzali ewentualne poprawki).

Orzekał w sprawach, w których stroną pozwaną było miasto rządzące się prawem magdeburskim lub chełmińskim, albo mieszczanin pochodzący z takiego miasta oraz w sprawach dotyczących dóbr i dochodów królewskich.

Jako jedyny fachowy uchodził za najbardziej kompetentny i bezstronny, odwołania od jego wyroków zostały z czasem zakazane.