Dzisiejsza data:

kierunek w filozofii średniowiecznej, będący inspirowaną augustynizmem odpowiedzią na poglądy św. Tomasza z Akwinu. Jego twórcą był Jan Duns Szkot. Rozwijał się zwłaszcza wśród myślicieli franciszkańskich XIV i XV wieku, akcentował prymat woli nad rozumem