Dzisiejsza data:

etymologia: (średniowieczna łacina)
suffraganeus - sufragan
(łaciński)
sufragor - pomagać

1. (dawniej) nazwa biskupa pomocniczego i biskupa tytularnego niemającego własnej diecezji
2. (religioznawstwo) biskup sufragan - biskup diecezji (sufraganii) należącej do metropolii; biskup ten jest sufraganem względem metropolity - sufraganami nie są biskupi diecezji nie podlegających metropolicie (episcopus exemptus)
biskup sufragan - potoczne określenie biskupa pomocniczego (episcopus auxiliaris, vicarius in pontificalibus), pomagającego ordynariuszowi (biskupowi diecezjalnemu) w zarządzie diecezją jako wikariusz generalny lub biskupi; w przypadku niemożności wypełniania obowiązków (choroba, śmierć) przez ordynariusza sufragan najstarszy nominacją przejmuje władzę w diecezji do czasu wyboru administratora diecezjalnego. Podczas sediswakancji może bez przeszkód wypełniać władzę, którą posiadał wcześniej jako wikariusz generalny lub biskupi.
Jeśli biskup zostaje przydzielony jako pomocnik biskupowi diecezjalnemu, ale z prawem automatycznego następstwa po jego odejściu na emeryturę lub śmierci, nosi on tytuł koadiutora. Biskup koadiutor po opróżnieniu stolicy biskupiej zostaje biskupem diecezjalnym bez żadnych dodatkowych rozstrzygnięć papieża