Dzisiejsza data:

traktat

etymologia: (łaciński)
tractatus

1. ważna umowa międzynarodowa o charakterze politycznym, handlowym itp. zawierana w sposób formalny i uroczysty
2. dzieło, rozbudowana rozprawa, zwłaszcza naukowa