Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
tractatus

 

1. ważna umowa międzynarodowa o charakterze politycznym, handlowym itp. zawierana w sposób formalny i uroczysty
2. dzieło, rozbudowana rozprawa, zwłaszcza naukowa