Dzisiejsza data:

transept

etymologia: (łaciński) trans- za, poza + saeptum = ogrodzenie

(architektura) określenie równoznaczne z terminem nawa poprzeczna, nawa poprzeczna przecinająca nawę główną w kościele zbudowanym na planie krzyża