Dzisiejsza data:

triforium

etymologia: (średniowieczna łacina)
triforis - trójdrzwiowy

     1. W średniowiecznych kościołach bazylikowych (jak również w romańskiej i gotyckiej architekturze sakralnej) galeryjka mieszcząca się wewnątrz kościoła, w grubości muru (w przeciwieństwie do empory), obiegająca nawę główną, transept i chór. Korytarzyk ten biegnie między strefą wielkich okien i strefą arkad, otwarty jest do wnętrza rzędem przeprutych najczęściej trójdzielnych arkadek.
Rząd arkadek bywał także pozbawiony galeryjki i prześwietlony oknami w murze zewnętrznym.
Pozbawiony zarówno galeryjki, jak i okien, tworzy tzw. ślepe triforium.
     2. w architekturze romańskiej i gotyckiej - trójdzielny otwór okienny lub przezrocze.
Są szczególnie charakterystyczne dla architektury sakralnej XIII wieku w południowej i zachodniej Europie.