Dzisiejsza data:

etymologia: (średniowieczna łacina)
ultramontanus - położony za górami (Alpami - w odniesieniu do Francji i Niemiec)

 

 

  1. (religioznawstwo) doktryny i postawy popierające prymat Rzymu w Kościele Katolickim oraz centralizację władzy kościelnej w rękach papieża

  2. kierunek polityczny dążący do zapewnienia papiestwu i duchowieństwu katolickiemu maksymalnego wpływu na wszystkie dziedziny życia