Dzisiejsza data:

etymologia: (niemiecki)
Wimperga


(architektura) - element dekoracyjny charakterystyczny dla architektury gotyckiej.

Dekoracyjne, ażurowe wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta, wieńczące szczyt portalu albo ostrołuk okna, wykonane z kamienia lub cegły.
Pole trójkąta ozdabiano ślepym lub ażurowym maswerkiem lub pozostawiano gładkie.
Krawędzie zdobiono motywami dekoracyjnymi w kształcie zwiniętego liścia, tak zwanymi czołgankami (zwane również żabkami lub krabami), a zwieńczenie kwiatonem, pinaklem lub rzadziej rzeźbą figuralną.
Wimpergi pojawiły się w architekturze gotyckiej w XIII wieku a najbardziej dekoracyjne formy przybrały w wieku XV.