Dzisiejsza data:

etymologia: (niemiecki)
Willkomm, Willkomen - niemieckie powitanie, przyjazne przyjęcie

ozdobny, okazały puchar do wina z pokrywą ze szkła lub cyny. Ścianki wilkomu zdobiły dekoracje malowane (farbami emaliowymi), ryte albo szlifowane, którym towarzyszyły okolicznościowe napisy.
W ramach powitania musiał on zostać opróżniony przez nowo przybyłych gości. Zwyczaj ten kultywowała szlachta oraz cechy miejskie.
Używany głównie w XVI - XVIII wieku.
W Polsce wilkomy nosiły nazwę szklanicy godowej.