Dzisiejsza data:

wymowa: wolta
etymologia: (włoski)
volta - obrót, skręt, zakręt

 

  1. oznaczenie pierwszego (prima volta) lub drugiego (seconda volta) zakończenia w powtarzanych odcinkach utworu muzycznego

  2. żywy taniec wirowy pochodzenia prowansalskiego charakteryzujący się gwałtownymi i nagłymi zwrotami, w których tancerz przerzuca partnerkę przez ramię. Rozpowszechniony we Francji w XVI wieku, do Polski wprowadzony przez Henryka III Walezego