Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

 (historia) elekcja następcy za życia króla, inaczej desygnacja. W Polsce przeprowadzona tylko raz przy obiorze Zygmunta Augusta (1530 rok)