Dzisiejsza data:

1. starszy kanonik katedralny - urząd lub tytuł honorowy w Kościele katolickim.
kapłan zastępujący biskupa w wykonywaniu czynności liturgicznych;
tytuł honorowy kardynałów wielkich bazylik Rzymu;
w Polsce tytuł honorowy nadawany proboszczom Kościoła Mariackiego w Krakowie
2. w Kościele prawosławnym - odpowiednik rzymskokatolickiego prałata, najwyższa godność, jaką może osiągnąć żonaty kapłan