Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)
archi-  - początek, w wyrazach złożonych oznacza: główny, naczelny
+ (włoski)
trave - belka

inaczej epistyl, nadsłupie

(architektura) - główna belka
W architekturze antycznej najniższa część belkowania, spoczywająca na kolumnach (filarach, pilastrach), dźwigająca fryz i gzyms.
Jego pierwotną funkcją było podtrzymywanie belek stropu ukrytych za fryzem