Dzisiejsza data:

etymologia: (włoski)
archivolto


1. (architektura) - czoło łuku, z reguły zdobione płaskorzeźbioną dekoracją wykonaną głównie w kamieniu, tynku lub stiuku
2. (architektura) - łuk konstrukcyjny w zamknięciu górą portali romańskich i gotyckich, powtarzający się kilkakrotnie w biegnących w głąb uskokach, najczęściej ozdobiony rzeźbą