Dzisiejsza data:

etymologia: (francuski) - arcade; (włoski) – arcata; (łaciński) - arcus - łuk

element architektoniczny składający się z dwóch podpór (filarów, kolumn) połączonych górą łukiem.

W zależności od:
funkcji wyróżnia się arkady konstrukcyjne (pełniące rzeczywistą funkcję dźwigania lub odciążania) i dekoracyjne;
rodzaju podpór - filarowe, kolumnowe, filarowo - kolumnowe itp.
Arkada może występować pojedynczo, najczęściej jednak występuje w rzędzie tworząc podstawowy element wielu budowli lub ich części.
Arkada znana jest od czasów starożytnego Rzymu, stosowana głównie w akweduktach, krużgankach, loggiach.
Błędne jest nazywanie arkadami rzędu podpór zamkniętych górą poziomo.
Ślepa arkada (blenda arkadowa) ma otwór zamknięty ścianą przylegającego muru.