Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)
audientia

1. oficjalne albo uroczyste posłuchanie, udzielone przez osobę na wysokim stanowisku (dostojnika, dygnitarza)
2. (dawniej) posiedzenie
3. w koloniach hiszpańskich w Ameryce oraz na Filipinach XVI - XVIII w. organ władzy sądowo - administracyjny oraz podległe mu terytorium