Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)
a- nie + cheir - ręka + poietos - uczyniony

W sztuce chrześcijańskiej obraz z przedstawieniem twarzy Chrystusa, uważany za powstały w sposób nadnaturalny.

  1. mandylion - wizerunek na chuście twarzy Chrystusa nie cierpiącego, z długimi włosami i brodą

  2. veraikon - wizerunek na chuście trzymanej przez św. Weronikę, aniołów lub w formie samodzielnego wyobrażenia, twarz Chrystusa cierpiącego

  3. sindones - uważane za autentyczne, całuny z odbiciem ciała Chrystusa po zdjęciu z krzyża (np. całun turyński, przechowywany od XI wieku w Jerozolimie, a od XVI wieku w katedrze w Turynie)