Dzisiejsza data:

etymologia: (francuski)
entrepreneur - przedsiębiorca

Określenie używane w XVIII i na początku XIX wieku - właściciel albo organizator antrepryzy, imprezy teatralnej, cyrkowej itp. Zwykle prywatny właściciel teatru, cyrku, osoba łącząca funkcje organizatora, kierownika administracyjnego, finansowego i artystycznego. Działając na własne ryzyko, osoba ta odpowiadała za całość przedsiębiorstwa teatralnego, w tym za sprawy artystyczne - angażowała aktorów i decydowała o obsadzie, układała repertuar; była też zazwyczaj głównym reżyserem. Dzisiaj jego miejsce zajął producent teatralny.