Dzisiejsza data:

frustra vivit, qui nemini prodest

(j. łaciński)

 

na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku