Blue Flower

Chór śpiewaczy (empora organowa, trybuna organowa, trybuna śpiewacza)

balkon we wnętrzu kościoła przeznaczony dla śpiewaków i na instrumenty muzyczne (głównie organy).
           Chóry muzyczne w minionych wiekach jak i obecnie zaliczane były do wyposażenia stałego kościołów parafialnych.
           Początkowo była to wydzielona balustradą przestrzeń między nawą i prezbiterium na wprost ołtarza. Od XV wieku, w związku z rozpowszechnieniem organów w liturgii, chór muzyczny ustawiano na podwyższeniu, galerii obiegającej prezbiterium lub emporze.
           W czasach nowożytnych chór muzyczny mieści się naprzeciw ołtarza, najczęściej nad kruchtą lub głównym wejściem, od strony nawy oddzielony parapetem.
           Poszczególne człony chóru muzycznego są zazwyczaj bogato dekorowane.
           Najbogatsze chóry muzyczne, o skomplikowanej strukturze i obfitej dekoracji, powstały w epoce baroku.