Dzisiejsza data:

etymologia: (łaciński)

incipit - zaczyna się, od incipere - zaczynać

 

 

  1. formułka umieszczana często na początku średniowiecznych rękopisów, która zawierała tytuł dzieła i imię autora. Często formułka ta zaczynała się właśnie od samego słowa incipit. Podobne formułki umieszczano także na początkach poszczególnych części dzieła, takich jak księga czy rozdział. Formułki te mogły też wyróżniać się z tekstu barwą lub formą graficzną.

 

  1. pierwsze słowa tekstu lub jego fragmentu (z wyłączeniem zwrotów grzecznościowych i formalnych) przytaczane, gdy utwór nie ma tytułu lub gdy kilka utworów nosi ten sam tytuł.